Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало arrow Администрация
Администрация
Администрация
 ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
гр. Нова Загора, ул. "24-ти май" No 1, БУЛСТАТ BG 000590597
РАБОТНО ВРЕМЕ
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ  8.00  - 17.00 часа
КАСА - 8.00 - 16.00 часа

 

Секретар на Община Нова Загора
  

Лична информация
Име: Веселина Стоянова Трънова
Телефон: 0457  6 21 40 вътр. 301
Факс: 0457 6 34 03
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Националност
: България
Дата на раждане: 14 март 1968г.
 

Трудов стаж:

1987 - 1993г ЗММ "Нова Загора" - Конструктивен отдел
2000 - 2012г. Община Нова Загора - отдел "Административно и информационно
обслужване на населението 

Образование и обучение:

Средно образование - ТМТ "Н.Е.Жуковски" гр. Сливен
Висше образование: Тракийски университет гр. Стара Загора,
специалност:"Социални дейности" към Медицинкси факултет


Старши експерт "ОМП" и управление при кризи - 0457 57033
Секретар на МКБППМН - 0457 62642

Главен архитект на Община - 0457 57030

Звено "Вътрешен одит" - Ирина Стоянова - тел.0457 57037
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансова и административна дейност"
Директор - Иванка Михова - тел. :0457 57018,  e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
    * Отдел "Счетоводен", e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
    * Отдел "Бюджет, ТРЗ и Управление на човешките ресурси", e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
    * Отдел "Правен"
    * Отдел "ГРАО", e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
    * Отдел "Административно и информационно обслужване на населението", e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
    * Отдел "Местни данъци и такси" , email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Регионално развитие и стопанска политика "

Директор  Тони Димитрова- тел. : 0457 57027;
    * Отдел "Териториално и селищно устройство и контрол на строителството"
    * Отдел "Кадастър, регулация и вертикална планировка"
    * Отдел "Европейски фондове и програми"
    * Отдел "Общинска собственост, транспорт и туризъм; email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
    * Отдел "Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика"
    * Отдел "Култура, медиина политика и интеграция на малцинствата" 
       Отдел "Екология, чистота и озеленяване"
Последна промяна ( 25 мар 2015 )
Продължава...
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти