Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало arrow Общинска собственост
Общинска собственост


Уважаеми съграждани,

След промените в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) от м. юли 2011 г. отпадна регистрацията на етажната собственост, представлявана от Общо събрание на собствениците, като се въведе уведомителен режим, т.е. единственото задължение на новоизбраните управителни органи е да уведомят администрацията, че са избрани, като в едномесечен срок от избирането им внесат в общинска администрация уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС, което да съдържа имената, адреса и телефона на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.
На уведомителен режим подлежат и тези, които са регистрирани в публичния регистър, но изтича 2-годишният срок от датата на избирането им.
Председателите на управителните съвети (управителите), които не подадат уведомление в общинската администрация по чл. 46 б от ЗУЕС , се наказват с глоба от 50 до 400 лв.
Собствениците, ползвателите или обитателите, които не изпълнят задълженията си по ЗУЕС, подлежат на санкция в размер от 20 до 100 лв за физически лица, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв, когато са юридически лица.
Регистрационният режим остана задължителен само за сдруженията на собствениците, регистрирани по ЗУЕС. Те подлежат на регистрация в общинската администрация.


Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти в Общинска собственост за 2014 г. 
 
 
Последна промяна ( 13 май 2015 )
 
Частнa
Можете да изтеглите актуална информация в Excel формат от тук
Последна промяна ( 13 май 2015 )
 
Публична

Можете да изтеглите актуална информация в Excel формат от тук

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „а” на ЗВ

Регистър на издадените разрешителни за водовземане на минерална вода

 Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост

Разрешително за водовземане №2/9.11.2012

Разрешително за водовземане №30/18.12.2013

 Разрешително за водовземане №43/14.07.2015

 Разрешително за водовземане №44/14.07.2015

Последна промяна ( 16 юли 2015 )
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти