Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало arrow Икономика
Общинска икономика

ПРОМИШЛЕНОСТ

    Общо 921 са работещите фирми в индустрията на общината, като по-голяма част от тях са в частния сектор. В периода от 2000г. до 2004г. броят на предприятията, работещи в сферата на промишлеността се е увеличил 100%, което показва определен интерес на предприемачите към развитието на този икономически сектор.

На територията на  община Нова Загора развиват дейност фирми  като:
   „ЗММ” ООД, която произвежда металорежещи машини и е световно известна с качеството си на продукцията си ;

ЗММ Нова ЗагораЗММ Нова Загора

   „Перла” ООД е най-големият завод за производство на селскостопанска техника в Република България ;

Перла ООД

    Фирма за алкохолни напитки „Градус” за производство на различни видове алкохол напитки;
    „Миролио” ООД е едно от най-големите предприятия в България за производство на текстилни изделия;
    В общината работят много мандри, като една от най-големите е „Минчеви” ООД.
    Град Нова Загора е почти напълно газифициран, което създава отлични условия за бизнес от гледна точка ниската цена на природния газ.
    С най-голямо значение за развитието на отрасъла през последните години е крупният инвеститор, в лицето на концерна “Миролио България”. Предмет на дейност  е производство и пласмент на текстилни изделия. Поделението му в Нова Загора е един от четирите клона на фирмата. Продукцията му захранва част от потребностите на други поделения, останалата част се изнася в чужбина. Във фирменият клон работят 175 души.
    Най-големи производители на вина на територията на Община. Нова Загора са двете фирми – “Винпром” АД гр. Русе - изба с. Кортен и “Вини” гр. Сливен - изба гр. Нова Загора.
    Избата в с. Кортен произвежда висококачествени вина, ракии и други алкохолни напитки. Продукцията е предназначена както за вътрешния, така и за външния пазар. Петдесет и два процента от собствеността е частна.
    Продукцията на “Вини” гр. Сливен - изба Нова Загора, е предназначена основно за вътрешния пазар. Изнася продукция в Англия, Германия и Скандинавските страни. В избата постоянно работят 23 души, но през кампанията по прибиране на гроздето нарастват до 50 души.
    Тенденция в общината през последните години е  много млади фермери да инвестират в създаването на нови лозови насаждения, които ще осигурят суровина за винопроизводството в бъдеще.
    Фирма “Палиррия-България” ЕООД гр. Нова Загора е основен производител на консервирани зеленчуци. Готовата продукция е предназначена главно за износ. Изнася се продукция за страните от ЕС, САЩ, Канада, Австрия. Капиталът на фирмата е собственост на гръцкото акционерно дружество “Палиррия-Сулиотис”. Работещите  във фирмата са над 400 души.
    Производство на млечни продукти от краве и овче мляко се извършва главно от “Млечен път” АД гр. Нова Загора, “Минчеви” ООД гр. Нова Загора и ЕТ “Диана МИ” с. Кортен. “Млечен път” произвежда продукция за външния и вътрешния пазар. Изнася продукти за Македония и Гърция. Фирмата има капацитет за преработка на 150 тона мляко в денонощие. В дружеството са работили 118 души, но в началото на 2004г. са освободени 48 души поради свиване на производството. “Минчеви” ООД работят предимно за вътрешния пазар.
    Утвърдени фирми за производство на месо и месни продукти на територията на гр. Нова Загора са:
    “Енчеви 97” ООД, ЕТ “Ива-Крис-Стайко Иванов”, Кооперация “Мегакол”, ВЖК “Родопа-НЗ”, ЕТ “МИМ-Слав Данев” и други
    Зърнопреработването е представено главно от “Мелница Нова Загора” ЕАД гр. Нова Загора. По-големи фирми, които се занимават с производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия са: “Хлебозавод” АД , “Анисия”, ЕТ “Т. Вълев-Ц”, “Жар-98”.

ГрадусComplex RIO

 


СЕЛСКО СТОПАНСТВО

    Земеделската територия обхваща 51,5% от територията на общината, а горските площи са 39,9%.
    По начин на трайно ползване земеделските земи се разделят на: ниви, лозя и трайни насаждения.
    По последни данни 31.12.2003г. в Община Нова Загора земеделските земи, възстановени по ЗСПЗЗ имат следното разпределение:
    І. Обща площ на земеделските земи – 640 336 дка.
    ІІ. Обща обработваема земя – 553 841 дка, или 86,49% от общата земеделска земя.
    1. Ниви – 528 511 дка, или 82,54% от общата земеделска земя;
    2. Лозя – 32 337 дка, или 5,05%;
    3. Трайни насаждения – 5 923 дка, или 0,92 %.
    ІІІ. Ливади и пасища 73 565 дка, или 11,49%.
    ІV. Обща площ на необработваемите земи – 12 930 дка или 2,02%; в това число: пустеещи земи – 3 009 дка и изоставени земи – 9 921 дка.
    Площта, която заемат обработваемите земи в Община Нова Загора е 553 841 дка, която е 86,49% от общата площ на земеделските земи и 63,16% от общата територия на  общината.
    Общината има добри традиции в този отрасъл на икономиката. През 80-те години на миналия век тя е била от най-големите производители на селскостопанска продукция в Югоизточния район на България. В структурата на селскостопанската продукция растениевъдството е заемало 58%, срещу 42% на животновъдството. Добивите на пшеница, царевица, грозде и други са били над средните за страната.

    Растениевъдството има важно значение за земеделието в региона. Зърнените култури заемат 66% от обработваемата земя, като най голям дял имат пшеницата и ечемикът. Продукцията им се оценява на около 17 млн. лв. годишно. Доходите получавани от слънчогледа са добри и земеделските производители отделят все по- големи площи за отглеждането му. Доходите от него възлизат на 7 млн. лв. годишно.
    Условията за отглеждане на винени и десертни сортове лозя в община Нова Загора са добри и относителната рентабилност на производството е висока. Общите площи заети с лозя  са около 2600 дка. От овощните видове с най – голямо значение са прасковите, черешите, ябълките и сливите.

Последна промяна ( 09 юни 2008 )
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти