Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало arrow Социални дейности
Социални дейности


 

“Хората не влизат в значими и трайни сдружения само, за да бъдат заедно. Те го вършат, за да правят това, което трудно биха могли да свършат по отделно.”

                               Низбет

„Децата са нашето бъдеще -  да им помогнем да бъдат щастливи!”

 
 При осъществяване на социалната политика Община Нова Загора
  •    следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и за правата на детето
  •    отчита необходимостта от осигуряване на по-добро качество на живот и грижа за специфични общности, групи и индивиди в риск в община Нова Загора, чрез достъпна социална защита, качествени социални услуги, равен достъп и възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот.
  •     подкрепя съхраняването, поддържането и установяването на жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях.

 

Основни функции вменени на отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика”, който провежда държавната и общинска политика в областта на социалните дейности на територията на Община Нова Загора:

-    Планира цялостната дейност в социалната сфера;
-    Осигурява на единното методическо ръководство;
-    Координира и осъществява контрола по изпълнението на държавната и общинска политика в областта на социалните дейности;
-    Координира и контролира дейността на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Нова Загора;
-    Организира дейностите по разработване, възлагане, управление и предоставяне на социални услуги;
-    Координира взаимодействието на общината с различни институции и организации в социалната сфера;
-    Предлага и организира дейности по социални проблеми, с цел усъвършенстване дейността и подобряване на качеството на предоставяните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Нова Загора;
-   Участва в разработването на наредби, проекти, стратегии, планове и други вътрешни нормативни актове в сферата на социалните дейности;
-    Разработва и изпълнява интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора;
-   Координира разработването на общинската стратегия и годишните планове за развитие на социалните услуги в община Нова Загора и контролира тяхното изпълнение;
-    Координира дейностите, свързани с разрешаване на социални проблеми на гражданите на територията на община Нова Загора;
-    Организира и администрира работата на Комисията за детето;
-    Участва в работни групи, комисии и съвети по проблеми, касаещи социалните услуги за населението на територията на община Нова Загора;
-    Оказва съдействие на клубовете на пенсионерите и на хората с увреждания по социални въпроси. 

 

Последна промяна ( 03 окт 2012 )
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти