Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасностНачало arrow Обратна връзка
Обратна връзка

Гр. Нова Загора пк. 8900 ,Община Нова Загора, ул. "24 май” 1, БУЛСТАТ 000590597

     А Н К Е Т Н А   К А Р Т А
за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги
в Община Нова Загора

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
С цел подобряване работата ни по предоставяне на административни услуги на гражданите, ще сме Ви благодарни да споделите Вашето мнение, за качеството на административното обслужване в нашата администрация, като отговорите на следните въпроси. Моля, отбелязвайте само по един от посочените предложения за отговор: анкетна карта.

ИмеПозицияE-mail
Телефон
/връзка чрез централа/
Факс
Николай ГрозевКмет
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите 6 21 2164303
Ивайло Енев
Зам.кмет 6 21 21/327
 
Светла Стоянова
Зам.кмет 6 21 21/319
 
Маргарит Тодоров
Зам.кмет 6 21 21/321
 

 

Веселина Трънова

 

Секретар на община

 

Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

 

6 21 40
/директен/

 
Връзки с обществеността   Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите        вътр. 339
 
Общински съвет  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
  
*телефонен код на Община Нова Загора - 0457

Старши експерт "ОМП" Севдалин Спасов - 0457 57033
Секретар на МКБППМН - 0457 62642
Главен архитект на община Стефка Динева- 0457 57030; email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Звено "Вътрешен одит" - Ирина Стоянова - тел.0457 57037
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Финансова и административна дейност"
Директор - Галина Колева - тел. :0457 57018,  e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
    * Отдел "Счетоводен", e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
    * Отдел "Бюджет, ТРЗ и Управление на човешките ресурси", e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
    * Отдел "Правен"
    * Отдел "ГРАО", e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
    * Отдел "Административно и информационно обслужване на населението", e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
    * Отдел "Местни данъци и такси" , email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Регионално развитие и стопанска политика "
Директор  - тел. : 0457 57027, e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
    * Отдел "Териториално и селищно устройство"
    * Отдел "Кадастър, регулация и вертикална планировка"
    * Отдел "Европейски фондове и програми"
    * Отдел "Общинска собственост, транспорт и туризъм" email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
    * Отдел "Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика"
    * Отдел "Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата"
Последна промяна ( 25 юни 2013 )
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти