Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало arrow Природа
Природа

 

Природата на община Нова Загора

Климат

Територията на Новозагорска община обхваща географски район с умерен континентален климат.  Средногодишната температура на въздуха е около 12 градуса С.  През зимата средномесечните температури са положителни – 1.2 градуса С.  Зимата е мека и суха, лятото сравнително горещо – 23.2 градуса С средномесечна температура през летните месеци.  Есента е по-продължителна от пролетта.  Валежите са ограничени. 
 

  Водни ресурси:

Водните ресурси на Новозагорска община не са големи.  Върху тяхното количество влияят непостоянния режим на реките, ограничените валежи през летните месеци и голямата замърсеност на речните, езерните и язовирните води.Основен воден ресурс е р.Тунджа, най-големия приток на река Марица, с водосборен басейн около 7880 кв.км.  Голямо богатство представляват обилните грунтови води в алувиалните отложения на р.Тунджа и притоците й.

Водите й се използват предимно за напояване, като за целта са изградени множество помпени станции и водохващания. Освен река Тунджа, на територията на Новозагорска община се намира и река Блатница.  На река Тунджа е изграден язовир Жребчево, който е с обем над 400 млн. куб.м и също се използва предимно за напояване. 

 

 

В района на Новозагорска община има и минерален извор около село Баня.  Изградени са минерални бани за неговото използване.  Същесвува потенциал за изграждане на солидна материално-техническа база за пълноценно използване на това безценно природно богатство.

Почви:

Характеристиката на поземления ресурс на общината е един от факторите, оказващ влияние върху развитието на селското стопанство.  Почвеното разнообразие в Новозагорска община е голямо.  Най-характерни са карбонатните черноземни смолници и типичните черноземни смолници, северно от Свети Илийските възвишения.
Последна промяна ( 14 сеп 2011 )
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти