Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало arrow Образование
Образование


Заповед на Кмета на Община Нова Загора за разпределение на средствата по еднинни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2015г.

Правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2015г. между училищата, целодневните детски градини, полудневни подготвителни групи и подготвителни класове в училищата и общежитията, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към община Нова Загора

 Бюджет 2015 - Целодневни детски градини

Бюджет 2015 - Общообразователни училища

Бюджет 2015 - Подготвителни полудневни групи в училище

Бюджет 2015 - Специални училища

Бюджет 2014 - Общообразователни училища

Бюджет 2014 - Подготвителни полудневни групи в училище

Бюджет 2014 - Специални училища

Бюджет 2014 - Целодневни детски градини

Бюджет 2013 - Специални училища

Бюджет 2013-Училища

Бюджет 2013-Подготвителни групи

На територията на община Нова Загора функционират 15 общински и 2 държавни училища. Държавните училища са:

Професионални гимназии

Професионална гимназия по селско стопанство

www.pgss-nz.com

Юлия Стефанова

Нова Загора, ул."Цар Освободител" 67

0457/ 6 27 57

Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров"

www.pgtt-nz.webnode.com

Стефан Стефанов

Нова Загора,  ул."Бенковски" 1 А

0457/ 6 28 61

0457/6 29 54

Разкритите паралелки в професионалните гимназии отговарят на тенденциите в развитието на икономиката на Общината и региона.
 От Професионална гимназия по селско стопанство излизат специалисти по производство на хляб и хлебни изделия, лозаро – винарство, горско и ловно стопанство, селски туризъм , контрол на качеството и безопасност на храни и напитки и от Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров” специалисти по технология на машиностроенето, електрообзавеждане на производството, компютърна техника и технологии,газова техника, монтьори на енергийни съоражения и инсталации.

                                     Структура на  общинската училищна мрежа учебна 2012/2013г.

Начални училища

Наименование на училището

Директор

Точен адрес

телефон

1.

НУ "Св.Паисий Хилендарски"

Георги Симов Георгиев

Нова Загора,                      ул."24 май" № 12

0457/ 6 30 80

2.

НУ "Любен Каравелов"

www.karavelov.webnode.com

Иван Стоянов Цветанов

Нова Загора,                    ул . "Л. Каравелов" 9

0457/ 6 71 84


Основни училища

Наименование на училището

Директор

Точен адрес

телефон

1.

ОУ "Злати Терзиев" с ПДГ

Елена Димова Александрова

с. Баня

04567/22 61

2.

НУ "Д-р Петър Берон"

Пенка Желязкова

с. Караново

04522/ 25 74

3.

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

Лена Савова Георгиева

с. Коньово

04520/ 22 16

4.

ОУ "П.Р. Славейков"

http://ou-korten.free.bg

Бояна Георгиева Славова

с. Кортен,      ул."Млада гвардия" 1

04522/ 21 91

5.

ОУ "Иларион Макариополски"

Мария Борисова Михайлова

с. Любенова махала

04528/ 22 68

6.

ОУ "Христо Смирненски"

Нарцис Николов Цакински

Нова Загора, кв."Шести", ул."Училищна" 1

0457/ 6 27 40

7.

ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Недка Кирова

с. Стоил войвода, ул."Симеон Велики" 33

04523/ 20 33

8.

ОУ "Христо Ботев"

Зунка Драганова Петрова

с. Съдиево

04529/ 21 18

 Средно общообразователни училища

Наименование на училището

Директор

Точен адрес

телефон

1.

СОУ "Иван Вазов"

www.ivan-vazov.com

Бойка Георгиева Няголова

Нова Загора, ул."Петко Енев" 54

0457/ 6 20 44

2.

СОУ "Христо Ботев"

www.souhrbotev-nz.com

вр.изп.дл. Стела Стефанова

Нова Загора, ул."Сан Стефано" 2

0457/ 6 27 96


Помощно училище

Наименование на училището

Директор

Точен адрес

телефон

1.

ПУ "Акад. Тодор Самодумов"  с общежитие

www.pui-nova zagora.hit.bg

Радостина Йорданова  Иванова

Нова Загора, ул."Патриарх Евтимий” 2а

0457/ 6 20 58


Всички общински училища са на делегирани бюджети от  месец март 2008 г. и са със самостоятелни счетоводители. . За  учебната 2012/2013 г.  във всички училища на територията на общината се обучават  4 141 ученика от 376  педагози. Организирано е извозване на  ученици от селищата без учебно заведение до средищни училища.
 Всяко от учебните заведения е съхранило добрите традиции на българското образование и се стреми да изгради и наложи  свой собствен облик

        Общината има 23 детски  заведения, от които една ясла, едно ОДЗ  и 21 целодневни детски градини, като 4  са в град Нова Загора и 17  са в селата на общината.

Детска ясла

Наименование на детско заведение

Директор

Точен адрес

телефон

1.

ПДЯ

Еленка Куртева Михнева

Гр.Нова Загора

Ул. „Стара планина” №19

0457/6 21 71


Обединено детско заведение

Наименование на детско заведение

Директор

Точен адрес

телефон

1.

ОДЗ "Тракийче"

Златина Пенева  Великова

гр. Нова Загора,              ж.к. "Загоре"

0457/ 6 34 77


Целодневни детски градини

Наименование на детско заведение

Директор

Точен адрес

телефон

1.

ЦДГ "М. Димитров"

Пламена Тодорова Иванова

с. Асеновец

04522/99 99

0882372999

2.

ЦДГ с нощуваща група

Динка Иванова Попова

с. Богданово

0457/5 31 99

0882353199

3.

ЦДГ

Грозданка Митева Тодорова

с. Дядово

0457/5 35 51

0882331551

4.

ЦДГ "Щастливо детство"

Цанка Митева Радева

с. Еленово

0457-5 99 90

 

5.

ЦДГ

Милена Димитрова Христова

с. Караново

04522/99 98

0889359998

6.

ЦДГ

Вержиния  Георгиева Митева

с. Коньово

04520/ 22 65

0882372265

7.

ЦДГ "М. Икономов"

Таня Георгиева  Георгиева

с. Кортен, ул. "П. Енев" 40

04522/ 22 30

0882342230

8.

ЦДГ

Нася Стоянова  Икономова

с. Любенец

0457/ 5 32 31

0889349990

9.

ЦДГ

Катя Иванова Тодорова

с. Любенова махала

04528/ 23 11

0882382311

10.

ЦДГ

Руска  Стоянова Петрова

с. Млекарево

04526/22 07

0882362207

11.

ЦДГ № 1 "Слънчице"

Жулиета Господинова Митева

гр. Нова Загора.                ул. "Народни будители" 32

0457/ 6 21 56

0882362156

12.

ЦДГ № 3

Илияна Ангелова  Димитрова

гр. Нова Загора,                ул. "Милин камък" 7

0457/ 6 21 59

0882362159

13.

ЦДГ № 5 "Бодра смяна"                 с нощуваща група

Мариела Динева Димитрова

гр. Нова Загора,                    ж.к. "Тракия" 1

0457/ 6 67 10

0882366710

14.

ЦДГ № 7

Ваня Спасова

гр. Нова Загора,                ул. Диньо Нойков" 24

0457/ 6 41 02

0882364102

15.

ЦДГ "Еделвайс" с филиал в с. Омарчево

Анка Стамболова Русева

с. Полско Пъдарево с филиал в с. Омарчево

04525/ 20 35

0886352035

16.

ЦДГ "Детелина"

Димка Стоянова Михайлова

с. Питово

04566/ 22 36

0889362236

17.

ЦДГ "Детелина"

Живка Йорданова  Динева

с. Радецки

0457/5 32 15

0882315719

18.

ЦДГ

Силвия Михалушева Едрецова

с. Стоил войвода, ул. "Симеон Велики" 16

04523/ 20 08

0882352008

19.

ЦДГ

Радостина Христова Иванова

с. Съдиево

04529/ 21 17

0882392117

20.

ЦДГ

Пенка Койчева Иванова

с. Съдийско поле

04577 5 35 57

0882353557

21.

ЦДГ

Йорданка Господинова Пейчева

с. Събрано

0457/5 35 54

0882343554

 Децата посещаващи целодневни детски градини  са 930  и за тях се грижат 90 учителки и 90  помощно-обслужващ персонал. Изградени са здравни кабинети към всички училищата и детски градини и е подсигурен медицински персонал.
Образователната система в общината е приоритетна за  общинското ръководство. Търсят се форми и начини за подпомагане на учебните заведения, с цел осигуряване на качествено, модерно образование на новозагорските деца и младежи.

Последна промяна ( 22 апр 2015 )
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти