Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
Пожарна безопасностНачало arrow Местни данъци и такси
Местни данъци и такси

 14 АПРИЛ 2015г. - СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № 67/27.06.2014 г. по Административно дело  № 3/2014 г. по описа на Административен съд гр. Сливен, потвърдено с Решение № 4064/09.04.2015 г. по адм. дело № 10786/2014 г. по описа на Върховния административен съд, Община Нова Загора съобщава, че заинтересованите лица, които са платили такса за битови отпадъци за  2014 и 2015 г., считано от датата на влизане в сила на решението по адм. дело № 10786/2014 г. на ВАС могат да подадат искане /по образец/ по реда на чл. 129 от ДОПК за възстановяване или прихващане на онази част от таксата за битови отпадъци, която е недължимо платена, съгласно цитираните по горе решения на съда.

 

ПРОВЕРКА НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ЗА 2015 ГОДИНА

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че Община Нова Загора Ви предоставя НОВА услуга, чрез която имате възможност да проверите своите задължения за местни данъци и такси по електронен път:

Указания за ползване на сайта:

1. Меню "Потребител" - В екрана за регистрация въведете :

- ЕГН/ЕИК;
- Входящ номер и дата на документ, подаден от Вас в Община Нова Загора (този входящ номер може да бъде взет от годишното Ви данъчно съобщение)
2. Меню "Електронно досие" - визуализират се данни за лицето:

- "Търсене на услуги/документи в периода" - период от 01.01.1990 - 31.12.2015 (зареден е автоматично ) - обхваща всички документи, налични в базата данни.
(Данните се зареждат при натискане на бутон "Зареди")
- При промяна на периода в "Търсене на услуги/документи в периода" - справката ще включва само документи/декларации за избрания период.
(Данните се зареждат при натискане на бутон "Зареди")
- Отделните справки се избират от "Вид услуга/документ"

Забележка: В сайта се проверяват задълженията на физическото или юридическото лице за данък недвижими имоти, данък превозни средства, патентен данък и такса битови отпадъци само към Община Нова Загора.

Съобщение №4/12.02.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №3/12.02.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК


Съобщение №2/12.02.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК


Съобщение №1/12.02.2015 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК


Съобщение от 05.02.2015г.

Съобщение №96/09.12.2014 г. за връчване на Решение №9/29.10.2014г. по АУЗД № АУ000369/18.07.2014 г. чл. 32 от ДОПК

Съобщение №95/04.12.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №94/04.12.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №93/04.12.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №92/04.11.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК 

Съобщение №91/04.11.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №90/04.11.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №89/04.11.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №88/23.10.2014 г. за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №87/23.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №86/23.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №85/23.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №84/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №83/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №82/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №81/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №80/21.10.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №79/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №78/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №77/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №76/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №75/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000230/05.08.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК 

Съобщение №74/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000104/30.05.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК

Съобщение №73/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000207/18.07.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК  

Съобщение №72/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000252/11.08.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК 

Съобщение №71/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000251/08.08.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК 

Съобщение №70/26.09.2014 г. за връчване на Покана №ПДП000247/08.08.2014 г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК

Съобщение №69/26.09.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №68/29.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК  

Съобщение №67/29.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №66/29.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №65/29.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №64/27.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №63/27.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №62/27.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №61/19.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №60/19.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №59/19.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №58/18.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №57/18.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №56/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №55/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №54/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №53/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №52/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №51/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №50/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №49/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №48/05.08.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

 Съобщение №47/30.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №28/03.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №46/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №45/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №44/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №43/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №42/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №41/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №40/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №39/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №38/24.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение 37/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 36/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 35/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 34/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 33/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 32/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение 31/18.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение №30/09.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №29/09.07.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №27/01.07.2014 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 26/23.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 25/23.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 24/13.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 23/13.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 22/13.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 21/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 20/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 19/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 18/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 17/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 16/10.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 15/06.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 14/06.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 13/06.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №12/04.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №11/04.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №10/03.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №9/03.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК 

Съобщение №8/03.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №7/03.06.2014 г. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №6/09.05.2014 г. за връчване на Покана на осн. чл. 182 от ДОПК

 Съобщение №5/11.02.2014г. за връчване на Покана на осн. чл. 182 от ДОПК

Съобщение №4/06.02.2014г. за връчване на Покана на осн. чл. 182 от ДОПК

 Съобщение №3/06.02.2014 г. за връчване на Акт по Декларация по чл.32 от ДОПК

 

Съобщение № 02/06.02.2014г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал. 1 от ДОПК

 

Съобщение № 01/03.02.2014г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал. 1 от ДОПК

 Съобщение № 16/13.11.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал. 1 от ДОПК

Съобщение №15/ 11.11.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал. 1 от ДОПК

Съобщение № 14/19.09.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 13/20.08.2013 г. за връчване на  Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 12/20.08.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал.1 от ДОПК

Съобщение № 11/20.08.2013 г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

Съобщение № 10/20.08.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал.1 от ДОПК  

Съобщение № 9/19.08.2013 г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение на осн. чл. 182, ал.1 от ДОПК

Съобщение №8/01.08.2013г. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК

 
Съобщение за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл.32 от ДОПКВръчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал.1 от ДОПК, въз основа на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК
     


Съобщение за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация чл. 32 от ДОПК

Съобщение №4/21.05.2013 г.

за връчване на АКт за установяване на задължение по декларация по чл. 32 от ДОПК

 

Съобщение №3/21.05.2013 г.

За връчване на Покана № ПДП00082/20.03.2013 г. за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал.1 от ДОПК, въз основа на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 32 от ДОПК                                                         Съобщение № 2/11.02.2013г.
                          за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация

Издаден е Акт за установяване на задължение по декларация АУ288/05.11.2012г. на ЕТ „Конкурент-плюс-Динко Бинев” гр. Нова Загора. По седалището на фирмата и адреса за кореспонденция не е намерен представител или пълномощник, член на органа на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, за което при условията на чл.32,ал.2 от ДОПК са съставени съответните протоколи.
С оглед на това, съобщението се извършва при условията на чл.32,ал.4,5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В случай, че лицето не се яви до изтичането на 14 –дневен срок от поставянето на настоящото съобщение, издаденият Акт за установяване на задължение по декларация № АУ228/05.11.2012г. ще се приложи към преписката и ще се смята за редовно връчен.


                                                      Милена Кръстева
                                                      Ст. инспектор в отдел МДТ при Община Нова Загора


 

 

                                                          Съобщение №1/18.01.2013г.
                    за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация чл.32 от ДОПК


Издаден е Акт за установяване на задължение по декларация 204/17.09.2012г. на "Пътно поддържане - Нова Загора" гр. Нова Загора. По седалището на фирмата и адреса за кореспонденция на синдика на дружеството Илка Иванова Петкова не е намерен представител или пълномощник, член на органа на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, за което при условията на чл.32, ал.2 от ДОПК са съставени съответните протоколи.
С оглед на това, съобщението се извършва при условията на чл.32,ал.4,5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В случай, че лицето не се яви до изтичане на 14-дневен сток от поставянето на настоящото съобщение, издаденият Акт за установяване на задължение по декларация № 204/17.09.2012г. ще се приложи към преписката и ще се смята за редовно връчен.


                                               Павлина Стойнова
                                               Началник отдел МДТ при Община Нова Загора


Формуляри на отдел "Местни данъци и такси"

1. Молба до Община Нова Загора

2. Искане за издаване на документ

3. Заявление за закриване на ползвател

4. Заявление за закриване на МПС

5.Заявление за закриване на недвижим имот

6. Декларация за притежаване на куче

7. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

8.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9.Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили /Приложение 1

10. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил /Приложение 2/

11.Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

12. Искане за прихващане или възстановшване

13. Декларация по чл.61 p, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

14. Бюджетна сметка за данъчни и неданъчни приходи

Списък на физически и юридически лица, освободени от такса битови отпадъци за 2015 г.

Последна промяна ( 23 апр 2015 )
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти