Bulgarian English Начало Контакти
Община Нова Загора
Начало
Ръководство
Администрация
Общински съвет
Документи
Кметства
Услуги
Търгове, конкурси, обяви
Профил на купувача
Профил на купувача до X.2014
Общинска собственост
Местни данъци и такси
Почетни граждани
Кметове - 1878 - 2007 г.
Побратимени градове
Проекти и програми
Телефонен указател
Антикорупционен портал
Достъп до информация
Обратна връзка
Финансови отчети и бюджети
С лице към хората
 
С лице към хората
Спри битовите пожари
 
Пожарна безопасност

Map

Сrигнали за корупция подавайте на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеНачало arrow Здравеопазване
Здравеопазване

Здравното обслужване на населението в община Нова Загора, което към м. 31.12.2008г. възлиза на 45042 души се осигурява от доболнична, болнична, специализирана, спешна и стоматологична помощ.

Доболничната помощ се осъществява от 1 групова лекарска практика със 7 общо практикуващи лекари и 14 индивидуални лекарски практики, като 4 от обслужват само гр. Нова Загора, 6 само селата и 4 града и селата и 1 към групова лекарска практика - Сливен само едно село. На територията на общината няма населени места без медицинско обслужване, независимо от факта, че определени села се посещават от личния лекар веднъж седмично.

Болничната помощ се осъществява от МБАЛ „Света Петка Българска”. Ежегодишно в бюджета на Общината се предвиждат средства за закупуване на медицинска апаратура.

Специализираната медицинска помощ се осъществява от:

Медицински център ”Света Петка” с 6 специализирани кабинета /урологичен, хирургичен, неврологичен, детски кабинет с трима лекари и кабинет Инфекционни болести/, рентгенологична лаборатория и 9 специалиста.
Медицински център І с 8 специализирани кабинета /неврологичен, психиатричен, АГ, УНГ, детски, ендокринологичен, хирургичен и кабинет за физиотерапия и рехабилитация/, 2 лаборатории /клинична и рентгенологична/ и 10 специалиста.

Стоматологична помощ – Осъществява се от 30 Амбулатории за първична стоматологична помощ с разкрити 19 кабинета само гр. Нова Загора, 10 само селата и 1 град и села.

Спешната медицинска помощ се осъществява от Центъра за спешна помощ - филиал на Сливен – с 6 лекари и 12 медицински фелдшера.

Към детските и учебни заведения на територията на гр. Нова Загора и населените места в общината са разкрити 42 медицински кабинета, в които работят 18 медицински специалиста. От бюджета на Общината се осигурява се издръжката на кабинетите с необходимите медикаменти и консумативи за нормалното им функциониране. Въведена е практика ежемесечно да бъдат провеждани срещи за по-добра организация и функциониране на кабинетите, както и периодични срещи с органите на РИОКОЗ. Съвместно с БЧК се провеждат опреснителни обучения по първа долекарска помощ.

Към Общинска администрация е назначен здравен медиатор, който подпомага достъпа на уязвими групи от ромското население до социални услуги и посредничи при формулиране на техните здравни потребности, при получаване на здравни услуги и при следването на лекарските препоръки и предписания.

За улеснение на ветераните от войните и военоинвалидите и военопострадалите за отпускане на лекарствени средства Община Нова Загора е сключила договор с аптеките заявили желание да изпълняват рецепти, съгласно действащата нормативна уредба. Общо практикуващите лекари са запознати със списъка с медикаментите, които ветераните могат да закупуват безплатно, а военоинвалидите и военопострадалите със 75% намаление.

Последна промяна ( 12 ное 2009 )
 

Нова Загора
Община Нова Загора
Териториално деление
География
Природа
Околна среда
История
Истор. забележителности
Население
Образование
Здравеопазване
Възможности за инвестиране
Икономика
Туризъм
Социални дейности
Култура
Спорт
Младежки дейности
Отчет за мандат 2007-2011г.
Филм за Нова Загора
Полезна информация
Автобусни линии
Хотели
Публични регистри
КЗД

Комисията за защита от дискриминация
Регионален представител:
Мариана Жекова
адрес: гр. Сливен
пл. "Ал. Стамболийски" 1, ет. 5
тел.:044 63 11 14

Правила при бедствия и аварии

Bulgarian English Начало Контакти